ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Your Branding Team Ltd  αναγνωρίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και η ασφάλεια σας έχουν πρωταρχική σημασία.

Η εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας) μόνο εάν τα καταχωρήσετε στη φόρμα επικοινωνίας και τα χρησιμοποιούμε με τη σαφή συγκατάθεση σας για την ενημέρωσή στα αιτήματα σας, για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της παρούσας επαγγελματικής δραστηριότητας. Δεν είστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή από συμβατική υποχρέωση να μας δώσετε τα δεδομένα σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά, διότι τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για να ανταποκριθούμε στο αιτήματά σας.

Χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και δεν θα διαβιβάσουμε ποτέ οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή αυτό απαιτείται από το νόμο.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια και δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα τα στοιχεία των πελατών/επισκεπτών μας.

Αρχές Προστασίας Δεδομένων

Συμμορφωνόμαστε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ο Κανονισμός αυτός αναφέρει ότι τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς πρέπει να:

1. Χρησιμοποιούνται δίκαια, νόμιμα και με διαφάνεια.
2. Συλλέγονται αποκλειστικά για έγκυρους σκοπούς που σας έχουμε εξηγήσει και δεν
χρησιμοποιούνται κατά κανένα τρόπο ασύμβατο με αυτούς τους σκοπούς.
3. Σχετικά με τους σκοπούς στους οποίους ήδη έχουμε αναφερθεί και περιορίζεται μόνο
σε αυτούς τους σκοπούς.
4. Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
5. Διατηρούνται μόνο όσο χρειάζεται για τους σκοπούς στους οποίους ήδη έχουμε αναφερθεί
6. Φυλάσσονται με ασφάλεια.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτα την ασφάλεια των δεδομένων σας που διακινούνται μέσω του website μας. Η όποια διαβίβαση δεδομένων που σας αφορούν γίνεται με δική σας ευθύνη.
Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών στοιχείων που ενδέχεται να σας επηρεάσει έτσι ώστε να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες για τη νόμιμη προάσπιση των δικαιωμάτων σας.

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσατε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης και απόκτησης αντιγράφων των προσωπικών σας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα δεδομένα σας (μέσω της εφαρμογής) και σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας αποστείλουμε ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων σας.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων: Εφόσον είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς δεν είναι σωστά, μπορείτε να ζητήσετε την ενημέρωση ή διόρθωση των δεδομένων αυτών.
  • Δικαίωμα «στη λήθη»/διαγραφής δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας και/ή να τα διαγράψουμε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε σχετικό αίτημα και η εταιρία θα αξιολογήσει εάν το αίτημά σας μπορεί να γίνει δεκτό, ωστόσο αυτό το δικαίωμα τελεί υπό την επιφύλαξη άλλων νόμιμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που μπορεί να έχουμε σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων. Για καταστάσεις στις οποίες, σύμφωνα με το νόμο, κρίνουμε ότι το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας πρέπει να γίνει δεκτό, η εταιρία θα προχωρήσει στη διαγραφή. Επισημαίνουμε ότι, μόλις διαγραφούν τα δεδομένα σας, η εταιρία δεν θα μπορεί πλέον να σας εξυπηρετεί. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε ξανά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να καταχωρίσετε εκ νέου τα δεδομένα σας.
Καλάθι αγορών